A pályázat célja:

A nem mezőgazdasági termelő és szolgáltató tevékenységek fejlesztése, a mezőgazdasági termelők áltak kialakított és működtetett falusi és egyéb turisztikai attrakciók és szolgáltatások továbbfejlesztése, a tanyás és vállalkozáshiányos aprófalvas településeken megvalósuló fejlesztések támogatása, a jövedelmszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

 

Pályázók köre:

1. Aktív mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

- a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi-, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik,

- támogatással érintett tevékenysége nem Annex I. termék feldolgozására irányul.

2. 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő, aki / amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

- a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül,

- székhelye / életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. és 4. számú mellékeltben felsorolt településen van,

- rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfélazonosítóval,

- a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között.

3. Természetes személy abban az esetben jogosult a támogatásra, aki / amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

- a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. és 4. számú mellékletekben felsorol településen életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkezik és 18. életévét betöltött természetes személy

- bizonyítottan agroturisztikai tevékenységet folytat.

4. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikrovállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

- a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,

- a támogatással érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul,

- a támogatással érintett tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő,

- bizonyítottan agroturisztikai tevékenységet folytat.

 

Amennyiben a fejlesztéssel érintett projekt a Balaton Kiemelt Üdülő Körzet területén tervezett (kizárólag egyéb szálláshely), úgy támogatásban jogosulhat az alábbi feltételeket teljesítő támogatást igénylő:

- TEÁOR számok (agroturisztika),

- az utolsó lezárt üzleti és árbevételének minimum 25%-a szálláshely szolgáltatásból származik,

- bizonyítottan agroturisztikai tevékenységet folytat.

 

Igényelhető támogatás mértéke:

maximum 50 millió Ft

 

Támogatható tevékenységek:

A) falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódó ingatlan építése, szerzése, bérlése - a lízinget is beleértve - vagy fejlesztése,

B) falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódó új gépek és berendezések vásárlása vagy lízingelése, az adott eszköz piaci értékének erejéig.

 

Nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.