A pályázat célja:

felhívás hozzájárul az épületek energiatakrékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági verenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasználó primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

Legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít. A megvalósítandó projekt tehát vissza nem térítendő támogatásból, kölcsönből és önrészből tevődik össze, amelyek összesen határozzák meg a projekt teljes költségét.

 

Pályázók köre:

mikro-, kis- és középvállalkozások (mely Magyarországon székhellyel rendelkezik és van legalább egy lezárt üzleti éve)

 

Igényelhető támogatás:

a.) az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft

b.) Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege minimum 3.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft

c.) Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

d.) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet,

 

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében önállóan támogatható tevékenység nincs, tekintettel arra, hogy komplex beruházásokra kerül sor.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A) Projekt-előkészítési tevékenységek:
-Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése:
   a) műszaki tervek, kiviteli és tendertervek,
   b) épületenergetikai melléklet (a Felhívás 6. fejezet 7. pontja szerint), mely magában foglalja az Épületenergetikai Tanúsítványt is a fejlesztés előtti és a tervezett állapotra vonatkozóan,
   c) statikai szakvélemény
   d) környezeti hatástanulmány (amennyiben jogszabály szerint kötelező).

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

   I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javításáa, hőveszteségének csökkentése
     a) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
     b) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
     c) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

   II.  Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
     a) Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
     b) Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása
     c) Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése

   III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
     a) Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje
     b) Meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.

C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

   I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztében érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre

   II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából 

   III. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergiaellátásához

   IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy melegvíztermelésre es/vagy fűtésrásegítésre

 

Benyújtás dátuma: 2016. november 15-től