Pályázat célja:

A hazai kis- és középvállalkozások - különös tekintettel a mikro- és kisvállalkozások - innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának növelése, az infokommunikációs technológiák (IKT) eszközök, alkalmazások és szolgáltatások készségszintű és professzionális használatának, vagyis a vállalkozások elektronikus gazdaságba történő beilleszkedésének javítása elengedhetetlen nemzetgazdasági szempontból.

 

Pályázók köre:

mikro-, kis- és középvállalkozások, amely rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel, valamint az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzlet iévben minimum 2 fő volt (kevésbé fejlettnek minősülő régióban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat alkalmaznak vagy alkalmazni fognak legkésőbb a projektmegvalósítás befejezéséig).

 

Igényelhető támogatás:

minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft

 

Támogatható tevékenységek:

A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:

1. Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása - on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése)

2. Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kis- és középvállalkozások körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése)

Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatóak, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak:

1. Vállalati CRM, értékesítés terület
2. Gyártási terület
3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés
4. Kontrolling és döntéstámogatás
5. Beszerzés, logisztikai terület
6. Táv- és csoportmunka támogatás
7. Pénzügyi, számviteli terület
8. Internetes értékesítés (vállalati webáruház)
9. Internetes megjelenés (vállalati portál)
10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow)
11. Elektronikus iratkezelési megoldás
12. Tudásmenedzsment specializált megoldás

Kizárólag a helyben telepített saját szoftver esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszermegoldás
14. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer
15. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer

Nem támogatható a Közép-magyarország régió (Budapest, illetve Pest megye) területén megvalósuló fejlesztés.