A pályázat célja:

A vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén segítse a szabad vállalkozási zónak területén kívül a feldolgozóipari ágazaban és a szabad vállalkozási zónak területén fejleszteni kívánó kis- és középvállalkozások olyan kapacitásbővítő beruházásait, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, képesek kitermelni a forráshoz jutás költségeit is, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

 

Pályázók köre:

mikro-, kis- és középvállalkozások

 

Igényelhető támogatás:

  • az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege. minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft,
  • az igényelhető kölcsön: minimum 10.000.000 Ft, maximum 145.000.000 Ft,
  • az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét,
  • a vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.

 

Támogatható tevékenységek:

  • a fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges, új eszköz beszerzése,
  • a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, felújítása, épületgépészeti beruházások végrehajtása,
  • információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek
  • az új eszközök beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
  • a kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek

 

A Közép-magyaországi régió területén megvalósuló fejlesztéseket nem támogathatók.